Prečítajte si najčastejšie kladené otázky od našich klientov.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru.

Naša prednosť voči bankám spočíva v prioritizácii platobných terminálov - u nás sú vždy na poprednom mieste, na rozdiel od bánk, kde tvoria len doplnkovú ponuku. Zákazníkové požiadavky sú u nás prioritné, nepotrebuje na servis využívať externé firmy a náš predajca alebo technik môže kedykoľvek zavítať priamo k zákazníkovi - cesta do banky nie je potrebná. Prídeme k vám, terminál nainštalujeme, poskytneme školenie a odpovieme na všetky otázky. V prípade potreby reagujeme rýchlo a efektívne bez zbytočných odkladov. Naša ďalšia výhoda spočíva v jednoduchosti procesu - vyplnenie online formulára na objednávku terminálu vám zaberie len pár minút.ň

Na prehľad o uskutočnených platbách a poplatkoch slúži náš online portál, kde si môžete všetko prezrieť a súbory vo formáte XML. alebo PDF. aj stiahnuť, čo uľahčí import dát do vášho účtovného softvéru. Okrem toho vám budeme pravidelne poskytovať denné reporty e-mailom a mesačné súhrnné výpisy.

Vaše transakcie sú na vaše bankové konto pripisované už po odpočítaní poplatkov, a to ako kumulovaná suma za všetky transakcie vykonané počas predchádzajúceho dňa.

Náš platobný terminál je možné integrovať s pokladničným systémom, ale túto službu je nutné koordinovať s vašim poskytovateľom softvéru. Aktuálne podporujeme integráciu s niekoľkými vedúcimi pokladničnými systémami, čo umožňuje automatický prenos účtovanej sumy na terminál, ušetriac tak 2-3 sekundy oproti manuálnemu zadávaniu. VRP aplikácia od Finančnej správy zatiaľ nepodporuje automatický prenos sumy na terminál, ale pri vystavení dokladu môžete vybrať spôsob platby a sumu zadáte do terminálu, po čom zákazník priloží kartu a platba sa okamžite uskutoční s vytlačením potvrdenia.

MIFF++ je zúčtovací štandard stanovený Európskym parlamentom a Radou v roku 2015, ktorý musia dodržiavať všetci poskytovatelia platobných riešení. Jeho hlavnými výhodami sú transparentnosť a férovosť. Pri každej transakcii sa odvedie suma rozdelená do troch častí: poplatok za spracovanie transakcie, poplatok vydavateľskej banky zákazníka a poplatok kartovým spoločnostiam. Napríklad pri obvyklej platbe kartou by sa poplatky mohli deliť takto: FairPays 0,7%, Banka Zákazníka 0,1% a VISA 0,2%, čo dohromady tvorí celkový transakčný poplatok 1